PL

Zwiększenie udziału produktów ekologicznych w przedsiębiorstwie PALLAP

„TYTUŁ PROJEKTU: „Zwiększenie udziału produktów ekologicznych w przedsiębiorstwie PALLAP”

Celem projektu jest zwiększenie produkcji produktów ekologicznych w postaci pelletu
i brykietu oraz pozyskanie nowych rynków zbytu.

- planowane efekty:

Przedsiębiorstwo PALLAP planuje zwiększyć produkcję produktów ekologicznych w postaci pelletu i brykietu oraz pozyskać nowe rynki zbytu poprzez zakup nowoczesnych maszyn wykorzystywanych w cyklu produkcyjnym. Firma zwiększy wydajność produkcji, ilość i jakość pozyskiwanych zleceń handlowych, co jest odpowiedzią na ekologiczne sposoby ogrzewania.  

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 listopada 2016 do 30 września 2017.

Na jego realizację złożą się następujące zadania:

Zadanie 1: Zakup ładowarek kołowych teleskopowych   

Zadanie 2: Zakup ładowarki kołowej

- wartość projektu:

1 230 000,00 zł

- wkład Funduszy Europejskich:

520 000,00 zł”